География

География

Резултат с изображение за Geography Bulgaria

България - на кръстопътя между Европа и Азия

България е разположена в югоизточната част на Балканския полуостров. Населението на страната е 7.5 млн. души, а площта - 110 912 кв. км. На юг България граничи с Гърция и Турция, на запад с Македония и Сърбия. Река Дунав на север е нашата естествена граница с Румъния; на изток се намира Черно море.

България е разположена в центъра на регион в процес на динамично развитие. В рамките на 500 км. от столицата София (1.4 млн. души) живее население от над 90 млн. души в 9 страни, наскоро поели по пътя на пазарната икономика. Това е огромен пазар с бързо нарастваща покупателна способност.

Мрежа от международни магистрали пресича страната, като осъществява важната връзка със страните от Западна Европа, Русия, Мала Азия, Адриатическо, Егейско и Черно Море. Както морският, така и речният транспорт (Черно море и река Дунав) улесняват търговията с региона.

Свързано изображение

Българската природа има всичко - от високи планини до живописни плажове

Планини

Рила е шестата по височина планина в Европа и най-висока на Балканския полуостров. В нея е разположена една от най-посещаваните туристически дестинации – Седемте рилски езера.

Пирин е най-красивата планина от алпийски тип в България.

Резултат с изображение за Geography Bulgaria

 

Родопите са една от най-интересните наши планини по отношение на растителния и животински свят, архитектурата на селищата и културните традиции на населението.

Витоша се намира в непосредствена близост до София. Планината предлага уникални възможности както за отдих, така и за спортуване.

Море

През 2010 година 11 плажа в България са наградени  с престижната награда „Син флаг“.

Град Несебър (Месемврия) е бил населен още през 6 век пр.н.е.  През бронзовата епоха той е един от най-развитите градове по Черноморието, а днес е един от културните обекти под закрилата на ЮНЕСКО.

В страната има официално обявени 142 курорта, от които 58 са балнеолечебни, 56 - планински климатични и 28 - морски.

Климат

Климатът на България е умереноконтинентален, с четири сезона, като в районите на юг и Черноморието климатът се доближава до средиземноморския. Той се влияе от нахлуването на субтропични въздушни маси. От северната част към България навлизат хладни, арктически маси въздух, причиняващи моментни захлаждания.

Средните температури варират през годината от 0 C˚ до 23 C˚.

Най- високи са температурите през юли и август.

Посоките на ветровете са много разнообразни. Значителни за страната са североизточните ветрове, носещи топли и сухи континентални въздушни маси. През пролетта и лятото бризът има съответно разхлаждащ и затоплящ ефект.

Средните годишни стойности на валежите варират между 500 мм в равнините и 1 400 мм в планинските райони.