Застраховки

ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАСТРАХОВКИ

Покупката на дом или имот за инвестиция е важно решение. Затова ние се стремим да използваме нашите контакти и натрупан опит, за да осигурим на своите клиенти спокойствие и максимална защита на тяхната нова придобивка дори след покупката на имота.  Водени от ясното съзнание, че нашите клиенти заслужават най-доброто и качествено обслужване, ние в сътрудничество със ЗАД “Алианц-България” АД Ви предлагаме съдействие при сключването на различни видове жилищни застраховки.
Възможностите за това са най-разнообразни. Предлагат се имуществени застраховки с различни комбинации от покрити рискове и варианти за определяне на цената в зависимост от Вашите изисквания и възможности.
Консултациите, които предлагаме, са напълно безплатни.

За повече информация, можете да се свържете с нас на 0876461595 или на имейл  [email protected]

Най-често имуществените застраховки имат основно покритие за определен кръг рискове, а към тях клиентът може, ако желае, да се подсигури и срещу някои допълнителни потенциални опасности. Основни рискове, срещу които може да се застрахова имотът:

  • пожар, експлозия, мълния
  • удар от летателен апарат, части или товари от него
  • природни бедствия - буря, градушка, наводнение и др.
  • щети от авария на водопроводни, канализационни и отоплителни системи
  • вандализъм - повреждане или унищожаване на имущество
  • кражба чрез взлом - отнемане на имущество с разбиване на врата и др.

Обикновено имуществената застраховка се сключва за срок от една година. Може да има възможност премията по нея да се плати наведнъж или разсрочено на няколко вноски.

Ползвайки нашите услуги, Вие получавате:
Професионализъм - Специалистите от ЗПАД Алианц България АД са детайлно запознати с особеностите на застрахователния бизнес и ще ви предложат най-изгодния вариант за застраховка, отговарящ на конкретните Ви нужди.
Надеждност - Като един от световните лидери в застраховането, ЗПАД Алианц България АД винаги е бил партньор за сигурно бъдеще. В България дружеството развива дейността си от 1991 година.
Изгодни условия - Защитавайки Вашите интереси, ние можем да ви насочим към най-подходящите тарифи и условия в зависимост от  Вашите изисквания, както и да Ви предложим специални отстъпки.